Вас вітає Радивилівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді!

Наше основне завдання - допомагати сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах, і потребують сторонньої допомоги. Основний принцип роботи центру-допомогти кожному хто цього потребує.

Ми гарантуємо професіоналізм, конфіденційність і анонімність послуг, які надаємо.

Мета та комплекс цілей Радивилівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
 • сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
 • реалізація державної та молодіжної політики у сфері соціальної роботи з сім'єю, дітьми та молоддю.
Основними завданнями міського центру СССДМ є:
 1. проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
 2. виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 3. здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
 4. забезпечення взаємодії із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.
Центр відповідно до покладених на нього завдань:
 1. здійснює заходи щодо:

  • виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
  • контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
  • соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
  • соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;
  • інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
 2. проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;
 3. надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

  • соціального супроводу;
  • консультування;
  • соціальної профілактики;
  • pа результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

   • соціальної інтеграції та реінтеграції;
   • соціальної адаптації;
   • соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
   • кризового та екстреного втручання;
   • представництва інтересів;
   • посередництва (медіації);
 4. забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради;
 5. складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 6. впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);
 7. узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;
 8. співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції”.