ОГОЛОШЕННЯ

Автор: Відділ освіти
Дата: 28.2.2019

про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників ( логопеда, дефектолога, практичного психолога) комунальної установи «Радивилівський інклюзивно-ресурсний центр» Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області

Комунальна установа «Радивилівський інклюзивно-ресурсний центр» Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області розташована у місті Радивилові, вул.Шкільна, 5 при НВК «Школа №2-ліцей».

Умови оплати праці педагогічних працівників комунальної установи «Радивилівський інклюзивно-ресурсний центр» Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області складають:

Вчитель-логопед

посадовий оклад – 3784 грн.;

доплати за вислугу років – від 10 до 30 %;

за престижність – до від  5 до 20% посадового окладу;

одноразова щорічна винагорода у межах фонду оплати праці.

Головними кваліфікаційними вимогами до посади вчителя-логопеда є вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта» за спеціалізацією «Логопед», стаж роботи за фахом не менше 2-х років.

Вчитель-дефектолог (1,5 шт. од.):

посадовий оклад – 3784 грн.;

доплати за вислугу років – від 10 до 30 %;

за престижність –  від 5 до  20% до посадового окладу;

одноразова щорічна винагорода у межах фонду оплати праці.

Головними кваліфікаційними вимогами до посади вчителя-дефектолога є вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта» за спеціалізацією «Дефектологія», стаж роботи за фахом не менше 2-х років.

Практичний психолог:

посадовий оклад – 3784 грн.;

доплати за вислугу років –  від 10 до 30 %;

за престижність – від 5 до  20% до посадового окладу;

одноразова щорічна винагорода у межах фонду оплати праці.

Головними кваліфікаційними вимогами до посади практичного психолога є вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта» та «Корекційна освіта» за спеціалізацією «Психологія», стаж роботи за фахом не менше 2-х років.

Конкурсний відбір починається 27 лютого2019 року та закінчується 13 березня 2019 року

Термін подачі документів претендентів для участі у конкурсному відборі проводитиметься з 27 по 12 березня 2019 року включно до 18 год

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

•                    копію паспорта громадянинаУкраїни;

•                    письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі (Додаток 1);

•                    копію трудової книжки;

•                    копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

•                   письмову згоду на збір та обробку персональних даних (Додаток 2).

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Конкурсний відбір на посаду педагогічних працівників Комунальної установи «Радивилівський інклюзивно-ресурсний центр» Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області проводитиметься спеціально створеною конкурсною комісією  13 березня 2019 року у приміщенні відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради (Рівненська область, Радивилівський район, місто Радивилів, вулиця Івана Франка, 13).

У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.

У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам,  претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється органом управління освітою.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з датизакінчення строку подання документів.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит педагогічних працівників ІРЦ проводиться за напрямами:

•         знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

•         знання основ спеціальної педагогіки;

•         знання основ управління закладом освіти.

Іспит складається з 3-х питань за напрямками, визначеними у пункті 17 цього Положення. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 60 хвилин.

Для визначення результатів іспиту використовується така система:

3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

2 бали виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0-1бал(ів) виставляється кандидатам, які не відповіли на питання, або наддали невірну відповідь.

Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 19 цього Положення (Додаток 3).

Кандидати, які за результатами іспиту набрали 3 бали, допускаються до співбесіди.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок (Додаток 4).

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок за кожний етап конкурсу (Додаток 5).

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу (Додаток 6).

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.

Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до Радивилівської міської ради  (Засновнику) не пізніше, ніж через три  робочих дні з дати його отримання.

За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор ІРЦ призначає на посаду педагогічного працівника відповідно до вимог законодавства про працю.

Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

•                    відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

•                    жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

•                    конкурсною комісією не визначено претендента.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.

Результати конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації.

Особою, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в ньому, визначено керівника комунальної установи «Радивилівський інклюзивно-ресурсний центр»Радивилівської міської ради Кошельник Наталію Вікторівну.